หลักสูตร Mini Real Estate Service Professional : Marketing & Sale

รายละเอียดหลักสูตร MINI REAL ESTATE SERVICE PROFESSIONAL : MARKETING & SALE

สิ่งที่ได้รับจากการอบรม

1.กระบวนการและสร้างความเข้าใจการทำการตลาด และการวางกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆของปัจจุบัน

2.การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่จะประสานกับทางวิทยากร และการเรียนการสอนผ่าน CASE STUDY & MINI WORKSHOP เพื่อส่งเสริมความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับ

1.ผู้ประกอบการ นักการตลาด และตัวแทนขาย ที่มีความสนใจจะปรับความรู้ด้านการตลาดและขาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

2.เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

3.นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป

*หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องมีฐานความรู้ เพราะการเรียนการสอนเน้น CASE STUDY & MINI WORKSHOP ที่จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่ยากได้ง่านขึ้น

สถานที่อบรม

โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท แบงคอค ทองหล่อ (Staybridge Suites Bangkok Thonglor)

วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2564 เวลา : 09.00 – 16.00 น.

ปิดรับสมัคร 15 พฤษภาคม 2564

ค่าธรรมเนียม

8,500 บาท รวม Vat7%

ดาวน์โหลด E-Brochure ของหลักสูตร MINI REAL ESTATE SERVICE PROFESSIONAL : MARKETING & SALE

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประจำหลักสูตร

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายการเงินและ บริหารทรัพย์สิน

สมัครคอร์สเรียน MINI REAL ESTATE SERVICE PROFESSIONAL : MARKETING & SALE

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรนี้ และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชั่วโมง